Заповед №ПО-09-2946/20.07.2022 г. – с.Венковец

Заповед №ПО-09-2946 - с.Венковец

Заповед №ПО-09-2949/20.07.2022 г.- с.Живково

Заповед №ПО-09-2949 - с.Живково

Заповед №ПО-09-2951/20.07.2022 г. – с.Мухово

Заповед №ПО-09-2951 - с.Мухово

Заповед №ПО-09-2950/20.07.2022 г. – с.Мирово

Заповед №ПО-09-2950 - с.Мирово

Заповед №ПО-09-2944/20.07.2022 г. – с.Бърдо

Заповед №ПО-09-2944 - с.Бърдо

Заповед №ПО-09-2943/20.07.2022 г – с.Бузяковци

Заповед №ПО-09-2943 - с.Бузяковци

Заповед №ПО-09-2935/20.07.2022 г. – с.Борика

Заповед №ПО-09-2935 - с.Борика

Заповед №ПО-09-2933/20.07.2022 г. – с.Боерица

Заповед №ПО-09-2933 - с.Боерица

Заповед №ПО-09-2932/20.07.2022 г. – с.Белица

Заповед №ПО-09-2932- с.Белица