ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ:

Кмет на Община Ихтиман – Калоян Илиев

Всеки първи и последен Четвъртък на месеца – 14:00 часа

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Заместник Кмет на Община Ихтиман – инж. Тони Кацаров

Всеки втори Четвъртък на месеца – 14:00 часа
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Заместник Кмет на Община Ихтиман – Даниела Митева

Всеки трети Четвъртък на месеца – 14:00 часа
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Секретар на Община Ихтиман – инж.Петър Янински

Всеки последен Четвъртък на месеца – 14:00 часа
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Общински съвет – Ихтиман

Всеки първи Понеделник на месеца – 14:00 часа

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Главен архитект на Община Ихтиман – арх.Тодор Кръстев

Понеделник: 09:00-12:00 часа

Четвъртък: 09:00-12:00 часа
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Главен инженер на Община Ихтиман – инж.Петър Добрев

Понеделник: 09:00-12:00 часа

Четвъртък: 09:00-12:00 часа
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Техническа служба

Понеделник: 09:00-12:00 часа и  13:00-16:00 часа

Четвъртък:  09:00-12:00 часа и 13:00-16:00 часа

Петък:  09:00-12:00 часа
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Местни данъци и такси

Понеделник: 08:00-16:30 часа (без обедна почивка)

Вторник: 08:00-16:30 часа (без обедна почивка)

Сряда:  08:00-16:30 часа (без обедна почивка)

Четвъртък: 08:00-16:30 часа (без обедна почивка)

Петък:  08:00-16:30 часа (без обедна почивка)

!!! ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ДЕН ОТ МЕСЕЦА !!! от 08:00 часа до 16:00 часа (без обедна почивка)

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Част от административните услуги, предоставяни от АГКК, както и за предоставяне на официални документи
по чл. 55, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Понеделник:  10:00-12:00 часа и 13:00-15:00 часа

Четвъртък: 10:00-12:00 часа и 13:00-15:00 часа