В близост до град Ихтиман се намират язовирите Искър и Тополница, които предлагат много добри условия за любителите на риболова и красивата природа. Община Ихтиман разполага с база за отдих на брега на язовир Искър с 40 легла. До язовир Искър се намира и Дивечовъдно ловно стопанство- Искър, което предлага фотосафари.