ЦЕНТРАЛА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

0724/8/2381

088 723 0830

 

РЪКОВОДСТВО

Име, презиме и фамилия Длъжност Вътрешен телефон Директен телефон
Калоян Ангелов Илиев Кмет на Община Ихтиман 102 0724/8/2381
инж.Тони Петров Кацаров Заместник-кмет на Община Ихтиман 104 0724/8/2344
Даниела Георгиева Панайотова Заместник-кмет на Община Ихтиман 106 0724/8/3785
Петър Бориславов Янински Секретар на Община Ихтиман 103 0724/8/2511

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Име, презиме и фамилия Длъжност Вътрешен телефон Директен телефон
Беатриче Тодорова Търнаджийска Директор на дирекция „ОА“ 107 0724/8/3785
Маринела Белчева Иванова Старши счетоводител 108 0724/8/2335
Милка Йорданова Илова Счетоводител 108 0724/8/2335
Мая Здравкова Данденова Счетоводител 108 0724/8/2335
Катя Николова Колева Страши експерт „Бюджет“ 108 0724/8/2335
Даниел Лазаров Грънчаров Юрисконсулт 105  
Веселка Христова Ботева Специалист „Деловодител“ 116 0724/8/2264
Мария Василева Делсизова Главен специалист „Касиер“ 116 0724/8/2264
Антония Олегова Поибренска Главен специалист „Личен състав“ 114  
Анелия Георгиева Иванова Финансов контрольор 114  
Богиня Сергеева Митева Василева Главен експерт „Човешки ресурси“ 114  
Десислава Валериева Дакова Специалист „Социални дейности“ 114  
Мариела Илианова Илиева Старши специалист „ПВЗ“ 112  
Звезделина Мирославова Котларова Специалист 112  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Име, презиме и фамилия Длъжност Вътрешен телефон Директен телефон
Николай Лазаров Начев Председател Общински съвет – Ихтиман 111 0724/8/2343
Стефани Владимирова Балабанова Добрева Главен експерт „Самоуправление“ 111 0724/8/2343

087 831 2172

ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Име, презиме и фамилия Длъжност Вътрешен телефон Директен телефон
инж. Петър Красимиров Добрев Главен инженер   0724/8/2240

088 644 5280

арх. Тодор Йорданов Кръстев Главен архитект   0724/8/2240
Евдокия Николова Василева Архивар „ТСУ“   0724/8/3405
Миглена Георгиева Георгиева Главен специалист „Общинска собственост“   0724/8/2234
Даниела Иванова Сестримска Младши експерт „Общинска собственост“   0724/8/2234
Даниел Христов Кацаров Главен експерт „Проекти“ 110  
Васил Димитров Михайлов Главен експерт „Общинска собственост“ 110  
Росица Илиева Клисарска Главен експерт „Проекти“ 110  
Чавдар Неофитов Атанасов Главен експерт „Еколог“ 110  
Цветелина Ивова Николова – Хаджийска Главен специалист „Проекти“ 110  

ЗВЕНО „ГРАО“

Име, презиме и фамилия Длъжност Вътрешен телефон Директен телефон
Анета Тодорова Вандова Главен специалист „ГРАО“ 113 0724/8/3494
Гергана Наскова Атанасова Главен специалист „ГРАО“ 113 0724/8/3494

ЗВЕНО „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Име, презиме и фамилия Длъжност Вътрешен телефон Директен телефон
Кирилка Любенова Миладинова Старши експерт   0724/8/2313
Анелия Петрова Пандезова Младши експерт „Местна данъци“   0724/8/2313
Десислава Христова Димитрова – Илова Младши експерт „Местна данъци“   0724/8/2313
Наталия Валентинова Бонева Младши експерт „Местна данъци“   0724/8/2313
Снежана Петрова Балканджийска Младши експерт „Местна данъци“   0724/8/2313

ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА

Име, презиме и фамилия Длъжност Вътрешен телефон Директен телефон
Стоян Георгиев Дойчев Специалист „ОМП“   088 839 9229
  Денонощни оперативни дежурни – ОМП   088 644 5298

0724/3682