Покана за сесия на Общински съвет – сесия №8 на 31.05.2024 г.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН                                                                                                           …

Покана за публично обсъждане на Бюджета за 2024 г.

Във връзка с приемането на Бюджета…