Контрол по строителството
Предмет на дейност „Контрол по изпълнение на строителните обекти работа на дирекция ТСУ“
 
Председател:
Светослав Христов Пашунов
Дата на раждане: 24.04.1982 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – „Икономика на отбраната и сигурността“
Месторабота: „Булмит България“ ООД
Телефон: 0885840435
ПП „ГЕРБ“
 
Членове:
Радослав Петков Иванов
Дата на раждане: 17.02.1986 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Средно – специално
Месторабота: „Тардън сървиз“ ООД
Телефон: 0896673515
ПП „ГЕРБ“
 
Виктор Георгиев Илиев
Дата на раждане: 13.02.1993 г.
Семейно положение: Неженен
Образование: Средно
Телефон: 0876406084
ПП „ГЕРБ“
 
Йордан Малинов Шатъров
Дата на раждане: 23.07.1975 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Основно
Телефон: 0877222881
МК „Евророма – ДПС“
 
Александър Росенов Асенов
Дата на раждане: 19.02.1985 г.
Образование: Основно
Телефон: 0895921615
МК „Евророма – ДПС“
 
Тодор Благовестов Андреев
Дата на раждане: 22.01.1960 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – „Икономика и организация на труда“
Месторабота: ЕТ „Надежда-91“
Телефон: 0888877891
Съюз на дестните сили за Ихтиман
 
Десислава Георгиева Христоскова – Николова
Дата на раждане: 23.02.1987 г.
Семейно положение: Омъжена
Образование: Висше 
Месторабота: „Сън Сървиз“ ЕООД
Телефон: 0886417328
ПП „ГЕРБ“