Общинска администрация – ИХТИМАН
ул. „Цар Освободител“ 123
имейл: obshtina_ihtiman@mail.bg
телефон: 0724 8 2381
ЕИК: 000776299

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Общински съвет – ИХТИМАН
ул. „Цар Освободител“ 123
имейл: obs_ihtiman@abv.bg
телефон: 0724 82343, вътр. 111

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Общинско горско предприятие – ИХТИМАН
ул. „Цар Освободител“ 123
web site: https://ogp-ihtiman.com/

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Дежурни „ОМП“
ул. „Цар Освободител“ 123
Телефон: 0886445298  0724/8/3682

ЦЕНТРАЛА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

0724/8/2381

088 723 0830

ФАКС ОБЩИНА ИХТИМАН

0724/8/2550