Общинска администрация – ИХТИМАН
ул. „Цар Освободител“ 123
имейл: obshtina_ihtiman@mail.bgobshtina_ixtiman@mail.bg
ЕИК: 000776299

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Общински съвет – ИХТИМАН
ул. „Цар Освободител“ 123
имейл: obs_ihtiman@abv.bg
телефон: 0724 82343, вътр. 111

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Общинско горско предприятие – ИХТИМАН
ул. „Цар Освободител“ 123
web site: https://ogp-ihtiman.com/

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Дежурни „ОМП“
ул. „Цар Освободител“ 123
Телефон: http://0886445298  0724/8/3682

Общинска администрация

тел. вътр.
Централа 0724 82381  
Кмет   102
Зам. кмет – инж. Тони Кацаров   104
Зам. кмет – Даниела Митева   106
Секретар   103
Връзки с обществеността   101
Юрисконсулт   105
Главен счетоводител   107
Факс 0724 82550  
Деловодство   116
Архитектура и строителство    
Архив:

Евдокия Василева

0724 82240  
Чертожник:

Вяра Иванова

0724 82238  
Незаконно строителство 0724 83405  
Отдел „ГРАО“ 0724 83494 113
Домашен социален патронаж 0724 82891  
Евроинтеграция   110
Личен състав   114
Образование, култура и здравеопазване 0724 82027  
Електронно управление и Общински съвет – Ихтиман:

Стефани Балабанова Добрева – Главен експерт

0724 82343 111
Общинска собственост 0724 82234  
Селско стопанство, екология   110
Финанси и бюджет    
Директор Дирекция „Обща администрация“   107
Счетоводство   108
Каса   116
Местни данъци и такси 0724 82313