Образование и здравеопазване
Предмет на дейност „Образование, култура, здравеопазване и младежки дейности“
 
Председател:
 

Иванка Георгиева Пелтекова

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше – магистър, българска  филология

Месторабота: СУ „Христо Ботев“

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 
Членове:
 

Йорданка Владимирова Бичева

Дата на раждане: 22.04.1972

Образование: Висше

Месторабота: „Синмед България“ ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Беатрис Любомирова Рудакова

Дата на раждане: 22.04.1995

Образование: Висше – магистър

Месторабота:  „Beauty Queen“ гр.Ихтиман

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Юлиян Костадинов Попов

Дата на раждане: 28.10.1978

Образование: Средно

Месторабота:

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП „ПП-ДБ“

 

Милена Кирилова Чомакова

Дата на раждане: 12.05.1979

Образование: Висше

Месторабота: ДА ДРВВЗ

Имейл: milenacchomakova@abv.bg

ПП „МИР“

 

Ева Йорданова Крушарска

Дата на раждане: 20.07.1981

Образование: Висше

Месторабота: „КВС-Техникс“ ООД

Имейл: evakrusharska@abv.bg

ПП „МИР“

 

Гергана Ангелова Канджичка

Дата на раждане: 05.05.1994

Образование: Средно-специално

Месторабота: „Експрес 79“ ЕООД

Имейл: ge94ry@abv.bg

ПП „МИР“