Образование
Предмет на дейност „Образование, култура, здравеопазване и младежки дейности“
 
Председател:
Иванка Георгиева Пелтекова
Дата на раждане: 30.10.1963 г.
Семейно положение: Омъжена
Образование: Висше – магистър „Българска филология“
Месторабота: СУ „Христо Ботев“ – Ихтиман, Директор
Телефон:0893615050
ПП „ГЕРБ“
 
Членове:
Радослав Петков Иванов
Дата на раждане: 17.02.1986 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Средно – специално
Месторабота: „Тардън сървиз“ ООД
Телефон: 0896673515
ПП „ГЕРБ“
 
Александър Росенов Асенов
Дата на раждане: 19.02.1985 г.
Образование: Основно
Телефон: 00895921615
МК „Евророма – ДПС“
 
Светослав Христов Пашунов
Дата на раждане: 24.04.1982 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – „Икономика на отбраната и сигурността“
Месторабота: „Булмит България“ ООД
Телефон: 0885840435
ПП „ГЕРБ“
 
Д-р Петър Христов Беков
Дата на раждане: 11.01.1965 г.
Семейно положение: Женен
Телефон: 00087346917
ПП „ГЕРБ“
 
Иван Бориславов Вуков
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – Учител по физика и математика
Месторабота: ЧСОУ по изкуства и чужди езици „Артис“ – София
Телефон: 0889747005
Българска соцеалистическа партия
 
Десислава Атанасова Василева
Семейно положение: Неомъжена
Образование: Висше – бакалавър „Инж.Технолог ароматно – вкусови продукти“, магистър „Управление на човешките ресурси“
Месторабота: „Алмагест“ АД – гара Веринско
Телефон: 0898759085
ПП „ГЕРБ“