График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Декември 2022 г.

На 15.12.2022 г. /Четвъртък/ от 16:00 ч. - Заседание…