Кметове на кметства

 

Име, презиме и фамилия Населено място Мобилен номер Стационарен номер в кметство
Ангел Руменов Павлов с.Вакарел, общ.Ихтиман 088 5399 038  
Жанета Сашкова Чавдарова с.Стамболово, общ.Ихтиман   0724/851-15

0724/850-15

Венцислав Димитров Бонев с.Живково,

общ.Ихтиман

088 644 5285 0876232003
Галина Петкова Колчева  с.Веринско,

общ.Ихтиман

088 644 5303  
Десислава Димитрова Кръстева с.Черньово,

общ.Ихтиман

   
Марианка Петрова Делчева с.Полянци,

общ.Ихтиман

   
Мария Иванова Иванова с.Мирово,

общ.Ихтиман

088 644 5296