Декларации за имущество и интереси – по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2 

за 2021 година

Име, преизиме и фамилия  Месторабота  Длъжност По чл.35, ал.1, т.1 по чл.35, ал.1, т.2
1 Анелия Георгиева Иванова Община Ихтиман Финансов контрольор   №95.00-103/ 09.03.2022    №95.00-103/ 09.03.2022
2 Анелия Георгиева Спасова Община Ихтиман Социален работник   №95.00-212/ 26.04.2022    №95.00-212/ 26.04.2022
3 Анелия Петрова Пандезова Община Ихтиман Младши експерт „Местни данъци“   №95.00-187/ 12.04.2022    №95.00-187/ 12.04.2022
4 Анета Тодорова Вандова Община Ихтиман Главен специалист „ГРАО“   №95.00-170/ 08.04.2022 №95.00-170/ 08.04.2022
5 Ани Георгиева Заркова Община Ихтиман Младши експерт „АС“  №95.00-119/ 15.03.2022 №95.00-119/ 15.03.2022
6 Анка Петрова Захова Община Ихтиман Старша мед. сестра   №95.00-229/ 28.04.2022 №95.00-229/ 28.04.2022
7 Антоанета Георгиева   Балканджийска Община Ихтиман Директор „Социални услуги в областта“   №95.00-225/ 28.04.2022  №95.00-225/ 28.04.2022
8 Антония Олегова Поибренска Община Ихтиман Главен специалист „Личен състав“   №95.00-130/ 23.03.2022 №95.00-130/ 23.03.2022
9 Антония Савкова Борисова Община Ихтиман Социален работник   №95.00-210/ 26.04.2022  №95.00-210/ 26.04.2022
10 Беатриче Тодорова Търнаджийска Община Ихтиман Директор Дирекция „ОА“  №95.00-118/ 15.03.2022 №95.00-118/ 15.03.2022
11 Богиня Сергеева Митева Василева Община Ихтиман Главен експерт „Човешки ресурси“   №95.00-218/ 26.04.2022 №95.00-218/ 26.04.2022
12 Ваня Огнянова Колева Община Ихтиман Директор – детска градина  №95.00-254/ 12.05.2022 №95.00-254/ 12.05.2022
13 Васил Димитров Михайлов Община Ихтиман Главен експерт „ОС“  №95.00-78/ 22.02.2022 №95.00-78/ 22.02.2022
14 Велина Любомирова Минева – Илиева Община Ихтиман Директор – Исторически музей   №95.00-248/ 09.05.2022   №95.00-248/ 09.05.2022
15 Венцислав Бойков Трендафилов Община Ихтиман Кметски наместник   №95.00-199/ 15.04.2022 №95.00-199/ 15.04.2022
16 Венцислав Димитров Бонев Община Ихтиман Кмет кметство с.Живково   №95.00-226/ 28.04.2022 №95.00-226/ 28.04.2022
17 Вергиния Йорданова Церовска Община Ихтиман Специалист секретар  №95.00-168/ 08.04.2022 №95.00-168/ 08.04.2022
18 Веселка Христова Ботева Община Ихтиман Специалист „Деловодител“    №95.00-95/ 09.03.2022   №95.00-95/ 09.03.2022
19 Виолета Йорданова Тепавичарова Община Ихтиман Медицинска сестра  №95.00-233/ 28.04.2022 №95.00-233/ 28.04.2022
20 Вяра Евгениева Иванова Община Ихтиман Главен специалист „Чертожник“  №95.00-37/ 26.01.2022  №95.00-37/ 26.01.2022
21 Галина Петрова Колчева Община Ихтиман Кметски наместник  №95.00-202/ 15.04.2022  №95.00-202/ 15.04.2022
22 Георги Бойков Йорданов Община Ихтиман Специалист „Домакин“   №95.00-35/ 25.01.2022 №95.00-35/ 25.01.2022
23 Гергана Иванова Колчева Община Ихтиман Социален работник  №95.00-209/ 26.04.2022 №95.00-209/ 26.04.2022
24 Гергана Наскова Атанасова Община Ихтиман Главен специалист „ГРАО“ №95.00-208/ 26.04.2022 №95.00-208/ 26.04.2022
25 Гергана Спасова Александрова Община Ихтиман Кметски наместник    №95.00-201/ 15.04.2022    №95.00-201/ 15.04.2022
26 Гергана Христова Вакарелийска Община Ихтиман Младши специалист ДПС  №95.00-43/ 31.01.2022   №95.00-43/ 31.01.2022
27 Даниел Лазаров Грънчаров Община Ихтиман Юрисконсулт  №95.00-86/ 28.02.2022 №95.00-86/ 28.02.2022
28 Даниел Христов Кацаров Община Ихтиман Главен експерт „Пректи“ №95.00-73/ 17.02.2022 №95.00-73/ 17.02.2022
29 Даниела Дончева Влайкова Община Ихтиман Младши експерт „Местни данъци“  №95.00-186/ 12.04.2022  №95.00-186/ 12.04.2022
30 Даниела Иванова Сестримска Община Ихтиман Младши експерт „ОС“   №95.00-206/ 19.04.2022 №95.00-206/ 19.04.2022
31 Десислава Валериева Дакова Община Ихтиман Специалист „Соцеални дейности“  №95.00-131/ 24.03.2022 №95.00-131/ 24.03.2022
32 Десислава Христова Димитрова –   Илова Община Ихтиман Младши експерт „Местни данъци“   №95.00-137/ 25.03.2022 №95.00-137/ 25.03.2022
33 Диана Кирилова Дукова Община Ихтиман Специалист кметство с.Живково  №95.00-216/ 26.04.2022 №95.00-216/ 26.04.2022
34 Евдокия Николова Василева Община Ихтиман Главен специалист „Архивар – АС“  №95.00-56/ 14.02.2022 №95.00-56/ 14.02.2022
35 Елена Георгиева Грънчарова Община Ихтиман Технически сътрудник „ПВЗ програми“   №95.00-182/ 12.04.2022 №95.00-182/ 12.04.2022
36 Ели Димитрова Шопова Община Ихтиман Психолог    №95.00-217/ 26.04.2022  №95.00-217/ 26.04.2022
37 Елизабета Иванова Крушарска Община Ихтиман Главен специалист „АС“  №95.00-138/ 28.03.2022 №95.00-138/ 28.03.2022
38  Жулиена Атанасова Пенкова Община Ихтиман Медицинска сестра   №95.00-197/ 14.04.2022 №95.00-197/ 14.04.2022
39  Звезделина Мирославова Котларова  Община Ихтиман Специалист  №95.00-219/ 26.04.2022 №95.00-219/ 26.04.2022
40  Зорка Атанасова Дубелова Община Ихтиман Старша мед.сестра  №95.00-189/ 12.04.2022   №95.00-189/ 12.04.2022
41 Зоя Борисова Станойчева Община Ихтиман Технически сътрудник „Кухня“  №95.00-46/ 31.01.2022 №95.00-46/ 31.01.2022
42 Иво Иванов Маринов Община Ихтиман Кметски наместник  №95.00-214/ 26.04.2022 №95.00-214/ 26.04.2022
43 Илиана Иванова Нешова Община Ихтиман Специалист „Домакин-касиер“   №95.00-45/ 31.01.2022 №95.00-45/ 31.01.2022
44 Искра Димитрова Вакарелийска Община Ихтиман Старша мед. сестра    №95.00-234/ 28.04.2022   №95.00-234/ 28.04.2022
45 Йордан Георгиев Величков Община Ихтиман Специалист „ВРС и Наредба №1“   №95.00-55/ 10.02.2022 №95.00-55/ 10.02.2022
46 Йорданка Стоянова Георгиева Община Ихтиман Специалист кметство с.Стамболово  №95.00-220/ 26.04.2022 №95.00-220/ 26.04.2022
47 Катя Николова Колева Община Ихтиман  Старши експерт „Бюджет“  №95.00-101/ 09.03.2022  №95.00-101/ 09.03.2022
48 Кирилка Любенова Миладинова Община Ихтиман Старши експерт  №95.00-172/ 11.04.2022 №95.00-172/ 11.04.2022
49 Красимир Ангелов Ботев Община Ихтиман Здравен медиатор  №95.00-173/ 11.04.2022 №95.00-173/ 11.04.2022
50 Красимир Божидаров Янински Община Ихтиман Здравен медиатор   №95.00-174/ 11.04.2022  №95.00-174/ 11.04.2022
51 Красимира Байкова Балканджийска Община Ихтиман Главен специалист „ДСП“  №95.00-44/ 31.01.2022  №95.00-44/ 31.01.2022
52 Красимира Георгиева Василева Община Ихтиман Ръководител  №95.00-215/ 26.04.2022 №95.00-215/ 26.04.2022
53 Красимира Георгиева Петкова Община Ихтиман Кметски наместник  №95.00-213/ 26.04.2022 №95.00-213/ 26.04.2022
54 Красимира  Николова Георгиева Община Ихтиман Кметски наместник  №95.00-221/ 26.04.2022 №95.00-221/ 26.04.2022
55 Любомира Димитрова Вакарелска     – Янкова Община Ихтиман Старши счетоводител  №95.00-169/ 08.04.2022 №95.00-169/ 08.04.2022
56 Маргарита Стефанова Каймакчийска Община Ихтиман Кметски наместник   №95.00-230/ 28.04.2022 №95.00-230/ 28.04.2022
57 Мариана Стоянова Гаджева Община Ихтиман Медицинска сестра  №95.00-235/ 28.04.2022 №95.00-235/ 28.04.2022
58 Мариела Илианова Илиева Община Ихтиман Старши специалист „ПВЗ“   №95.00-135/ 25.03.2022 №95.00-135/ 25.03.2022
59 Марио Стоянов Русенин Община Ихтиман Сътрудник охрана  №95.00-180/ 12.04.2022 №95.00-180/ 12.04.2022
60 Маринела Белчева Иванова Община Ихтиман  Старши счетоводител  №95.00-100/ 09.03.2022 №95.00-100/ 09.03.2022
61 Мария Василева Делсизова Община Ихтиман  Главен специалист „Касиер“  №95.00-96/ 09.03.2022 №95.00-96/ 09.03.2022
62 Мария Иванова Иванова Община Ихтиман Кметски наместник №95.00-222/ 26.04.2022 №95.00-222/ 26.04.2022
63 Мая Здравкова Данденова Община Ихтиман Счетоводител  №95.00-98/ 09.03.2022 №95.00-98/ 09.03.2022
64 Миглена Георгиева Георгиева Община Ихтиман Главен специалист „ОС“   №95.00-104/ 09.03.2022 №95.00-104/ 09.03.2022
65  

Милка Йорданова Илова

 

Община Ихтиман Счетоводител  №95.00-99/ 09.03.2022  №95.00-99/ 09.03.2022
66  Наталия Атанасова Церовска Община Ихтиман Специалист „ПВЗ“   №95.00-190/ 13.04.2022 №95.00-190/ 13.04.2022
67  Невена Димитрова Караиванова Община Ихтиман Кметски наместник  №95.00-200/ 15.04.2022 №95.00-200/ 15.04.2022
68  Николай Кирилов Балабанов Община Ихтиман Главен експерт „Култура“  №95.00-106/ 10.03.2022  №95.00-106/ 10.03.2022
69  Николета Бойкова Зашева Община Ихтиман Социален работник  №95.00-211/ 26.04.2022 №95.00-211/ 26.04.2022
70  Наталия Валентинова Бонева Община Ихтиман Младши експерт „Местни данъци“  №95.00-183/ 12.04.2022 №95.00-183/ 12.04.2022
71  Петър Бориславов Янински Община Ихтиман Секретар Община  №95.00-162/ 07.05.2022  №95.00-162/ 07.05.2022
72  Петър Красимиров Добрев Община Ихтиман Главен инженер  №95.00-26/ 21.01.2022 №95.00-26/ 21.01.2022
73  Ренета Димитрова Евлогиева Община Ихтиман Кметски наместник   №95.00-91/ 08.03.2022 №95.00-91/ 08.03.2022
74  Радослав Иванов Петров Община Ихтиман Директор ОГП  №Гр-1019/ 19.04.2022  №Гр-1019/ 19.04.2022 
75  Розета Иванова Линева Община Ихтиман Медицинска сестра  №95.00-236/ 28.04.2022 №95.00-236/ 28.04.2022
76  Росица Илиева Клисарска Община Ихтиман Главен експерт „Проекти“  №95.00-105/ 10.03.2022 №95.00-105/ 10.03.2022
77 Светлана Григорова Лазова Община Ихтиман Специалист кметство с.Вакарел   №95.00-192/ 13.04.2022 №95.00-192/ 13.04.2022
78 Силвия Бойкова Арнаутска Община Ихтиман Главен експерт „Образование, култура

и здравеопазване“

  №95.00-28/ 21.01.2022   №95.00-28/ 21.01.2022
79 Славчо Ангелов Петков Община Ихтиман Кметски наместник   №95.00-227/ 28.04.2022 №95.00-227/ 28.04.2022
80 Снежана Христова Николова Община Ихтиман Медицинска сестра  №95.00-263/ 16.05.2020  №95.00-263/ 16.05.2022
81 Снежана Петрова  Балканджийска Община Ихтиман Младши експерт „Местни данъци“  №95.00-185/ 12.04.2022 №95.00-185/ 12.04.2022
82 Стефан Ивов Бонев Община Ихтиман Кмет кметство с.Стамболово   №95.00-249/ 09.05.2022 №95.00-249/ 09.05.2022
83 Стефани Владимирова     Балабанова Добрева Община Ихтиман Главен  екперт „Електронно управление 

и самоуправление“

  №95.00-27/ 21.01.2022 №95.00-27/ 21.01.2022
84 Стефка Христова Караиванова Община Ихтиман Главен специалист „БКС“ №95.00-191/ 13.04.2022 №95.00-191/ 13.04.2022
85 Стоян Георгиев Георгиев Община Ихтиман Кметски наместник  №95.00-239/ 29.04.2022 №95.00-239/ 29.04.2022
86 Таня Цанкова Станкова Община Ихтиман Директор ДГ  №95.00-251/ 11.05.2022 №95.00-251/ 11.05.2022
87 Теменужка Темелкова  Ачкаканова Община Ихтиман Медицинска сестра   №95.00-232/ 28.04.2022  №95.00-232/ 28.04.2022
88 Християн Николаев Пудев Община Ихтиман Специалист „Охрана“  №95.00-132/ 25.03.2022 №95.00-132/ 25.03.2022
89 Цветанка Петрова Добрева Община Ихтиман Медицинска сестра  №95.00-83/ 28.02.2022 №95.00-83/ 28.02.2022
90  Цветелина Ивова Николова – Хаджийска Община Ихтиман Главен специалист „Проекти“  №95.00-29/ 21.01.2022 №95.00-29/ 21.01.2022
91  Цветелина Йорданова Атанасова Община Ихтиман Главен специалист „АС“   №95.00-38/ 26.01.2022 №95.00-38/ 26.01.2022
92  Чавдар Неофитов Атанасов Община Ихтиман Главен експерт „Еколог“  №95.00-231/ 28.04.2022 №95.00-231/ 28.04.2022