Юридическа комисия
Предмет на дейност „Законност, обществен ред, безопасност на движението, упражняващ текущ контрол и последващ контрол върху актовете на кмета на Общината, издадени въз основа на решения на Общински съвет, както и комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“
 
Председател:
 

Иван Георгиев Янкулов

Дата на раждане: 13.09.1969

Образование: Висше

Месторабота: БЛРС

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 
Членове:
 

Десислава Георгиева Христоскова-Николова

Дата на раждане: 23.02.1987

Семейно положение: омъжена

Образование: висше

Месторабота: „Сън Сървиз“ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

д-р Петър Христов Беков

Дата на раждане: 11.01.1965

Семейно положение: женен

Образование: висше-медицина

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Георги Стефчов Момчилов

Дата на раждане: 28.04.1970

Образование: Висше

Месторабота:  РС – Ихтиман

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

„АЛТЕРНАТИВА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“

 

Кирил Иванов Узунов

Дата на раждане: 20.11.1983

Образование: Висше

Месторабота: „Евро Топ Корект“ ЕООД

Имейл: k7uzunov@abv.bg

ПП „МИР“

 

Милена Кирилова Чомакова

Дата на раждане: 12.05.1979

Образование: Висше

Месторабота: ДА ДРВВЗ

Имейл: milenacchomakova@abv.bg

ПП „МИР“

 

Денис Стоянова Караджова

Дата на раждане: 09.06.1975

Образование: Висше

Месторабота: „Експрес 79“ ЕООД

Имейл: denis.karadjova@abv.bg

„ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА“