ОБЩИНА ИХТИМАН – ОФИЦИАЛЕН САЙТ
DSC_0023
DSC_0009
DSC_0007
DSC_0015
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0018
DSC_0013
DSC_0021
DSC_0001
previous arrow
next arrow

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

| Обяви | Заповеди | Съобщения | Друга административна информация | Виж всички |

Съобщение на основание чл.26, ал.4 изр. 2 от Закона за нормативните актове относно публикувани проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Обявление на заповед №191/ 19.02.2024г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ИПЗ в обхвата на УПИ III “За общежитие“ кв.140 по плана на гр. Ихтиман

Обявление относно издадена заповед за одобрение на проект за ПУП-ИПЗ за гр. Ихтиман

Съобщение на основание чл.26, ал.4 изр. 2 от Закона за нормативните актове относно проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Заповед №197 / 20.02.2024 г. за разрешение изработването на ПУП-ИПР за с. Веринско, общ. Ихтиман

Обявление до всички заинтересовани лица на Проект ПУП-ИПР за с. Полиовци, общ. Ихтиман

НОВИНИ ОТ ОБЩИНАТА

Покана за сесия на Общински съвет – сесия №3 на 21.21.2023 г.

Покана за сесия на Общински съвет…