Икономическа комисия
Предмет на дейност „Бюджет, промишленост, търговия, транспорт и съобщения“
 
Председател:
Тодор Благовестов Андреев
Дата на раждане: 22.01.1960 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – икономическо „Икономика и организация на труда“
Месторабота: ЕТ „Надежда – 91“
Телефон: 0888877891
Съюз на дестните сили за Ихтиман
 
Членове:
Иван Христов Милчев
Дата на раждане: 06.12.1966 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше 
Месторабота: „Еледжик 99“ ЕАД – Ихтиман
Телефон: 0888373627
Съюз на дестните сили за Ихтиман
 
Борис Николаев Аргиров
Дата на раждане: 15.03.1969 г.
Семейно положение: Разведен
Телефон: 0886008672
МК „Евророма – ДПС“
 
Д-р Петър Христов Беков
Дата на раждане: 11.01.1965 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – Медицина
Телефон: 0887346917
ПП „ГЕРБ“
 
Светлана Йорданова Колева
Дата на раждане: 
Семейно положение: Омъжена
Образование: Висше – магистър „Публчини финанси“
Месторабота: Дирекция бюро по труда – Ихтиман, Директор
Телефон: 0882825160
ПП „ГЕРБ“ 
 
Десислава Атанасова Василева
Семейно положение: Неомъжена
Образование: Висше – бакалавър – Инж.Технолог Ароматно-вкусове продукти; магистър „Управление на човешките ресурси“.
Месторабота: „Алмагест“ АД – гара Веринско
Телефон: 0898759085
ПП „ГЕРБ“ 
 
Иванка Георгиева Пелтекова
Дата на раждане: 30.10.1963 г.
Семейно положение: Омъжена
Образование: Висше – магистър „Българска филология“
Месторабота: СУ „Христо Ботев“, Директор
Телефон: 0893615050
ПП „ГЕРБ“