Икономическа комисия
Предмет на дейност „Бюджет, промишленост, търговия, транспорт и съобщения“
 
Председател:
 

Йорданка Владимирова Бичева

Дата на раждане: 22.04.1972

Образование: Висше

Месторабота: „Синмед България“ ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 
Членове:
 

Десислава Георгиева Христоскова-Николова

Дата на раждане: 23.02.1987

Семейно положение: омъжена

Образование: висше

Месторабота: „Сън Сървиз“ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

д-р Петър Христов Беков

Дата на раждане: 11.01.1965

Семейно положение: женен

Образование: висше-медицина

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Иванка Георгиева Пелтекова

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше – магистър, българска  филология

Месторабота: СУ „Христо Ботев“

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Веселин Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 29.06.1986

Образование: Средно

Месторабота:  „Думбара“ ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП „ПП-ДБ“

 

Юлиян Костадинов Попов

Дата на раждане: 28.10.1978

Образование: Средно

Месторабота:

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП „ПП-ДБ“

 

Ева Йорданова Крушарска

Дата на раждане: 20.07.1981

Образование: Висше

Месторабота: „КВС-Техникс“ ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „МИР“