Съобщение за промяна на Наредба № 1

Съобщение за промяна на Наредба №…