ОБЩИНА ИХТИМАН – ОФИЦИАЛЕН САЙТ
DSC_0023
DSC_0009
DSC_0007
DSC_0015
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0018
DSC_0013
DSC_0021
DSC_0001
previous arrow
next arrow

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

| Обяви | Заповеди | Съобщения | Друга административна информация | Виж всички |

Съобщение на основание чл.26, ал.4 изр. 2 от Закона за нормативните актове относно публикуваният проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

Заповед №434/15.04.2024г. за допускане на ПУП-ИПР , кв.37, с. Черньово

Обявление до всички заинтересовани с изх.№ЮЛ-489/08.03.2024г. относно одобрен проект за ПУП-ПП за с. Веринско, общ. Ихтиман

ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Обявление до всички заинтересовани на заповед №426/11.04.2024г. за одобряване на Проект за ПУП-ПЗ за кв. 84, гр. Ихтиман

Обявление до всички заинтересовани на заповед №416/11.04.2024г. за одобряване на Проект за ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ за гр. Ихтиман

НОВИНИ ОТ ОБЩИНАТА

Покана за сесия на Общински съвет – сесия №3 на 21.21.2023 г.

Покана за сесия на Общински съвет…