ОБЩИНА ИХТИМАН – ОФИЦИАЛЕН САЙТ
DSC_0023
DSC_0009
DSC_0007
DSC_0015
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0018
DSC_0013
DSC_0021
DSC_0001
previous arrow
next arrow

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

| Обяви | Заповеди | Съобщения | Друга административна информация | Виж всички |

Заповед №1835/06.12.2023г. за одобряване на проект за ПУП-ПЗ  за нискоетажно жилищно строителство в ПИ 57443.28.32 по КККР на с. Полянци, общ. Ихтиман

Заповед №1841/06.12.2023г. за одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПЗт с идентификатор 10690.200.13 по КККР на с. Веринско, общ. Ихтиман

Заповед №№1840/06.12.2023г. за одобряване на проект за за ПУП-ПЗ  за промяна предназначението  на поземлен имот с идентификатор 49450.457.8  в землището на с. Мухово, общ. Ихтиман

Заповед №1790/30.11.2023г. за одобряване на проект за ПУП-ПЗ за местност „Бахчата“, с. Черньово, общ. Ихтиман

НОВИНИ ОТ ОБЩИНАТА

Покана за концерт посветен на Въведение Богородично

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО на ХРАМ…

Първо заседание на новоизбрания Общински съвет – Ихтиман

Със Заповед №ОА-288/06.11.2023 г. на основание…