ОБЩИНА ИХТИМАН – ОФИЦИАЛЕН САЙТ
DSC_0023
DSC_0009
DSC_0007
DSC_0015
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0018
DSC_0013
DSC_0021
DSC_0001

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

| Обяви | Заповеди | Съобщения | Друга административна информация | Виж всички |

Заповед №754/13.06.2024г за одобрение изменение на кадстрален план за кв.22, с. Мечковци, общ. Ихтиман

Заповед № 718/10.06.2024г. на Кмета на община Ихтиман за одобрен Проект ПУП-ИПЗ в обхвата на кв. 18 по плана на с. Пауново, общ. Ихтиман

Заповед № 717/10.06.2024г. на Кмета на общ. Ихтиман за допускане изработването на Проект ПУП-ИПР в обхвата на кв. 5 по плана на с. Семковци, общ. Ихтиман

Съобщение с изх.№Юл-!№//11.06.2024г. за обявяване на заповед №557/13.05.2024г. на наследници на имоти съседни на ПИ 10690.200.66,с.Веринско и на ПИ 29388300.58,с.Живково ,община Ихтиман

Заповед № 672/03.06.2024г. на Кмета на общ. Ихтиман за одобрен ПУП-ИПР в обхвата на кв. 19 по плана на с. Веринско, общ. Ихтиман

Обявление до всички заинтересовани страни на издадена Заповед № 672/03.06.2024г. на Кмета на общ. Ихтиман за одобрен ПУП-ИПР в обхвата на кв. 19 по плана на с. Веринско, общ. Ихтиман

НОВИНИ ОТ ОБЩИНАТА

Покана за сесия на Общински съвет – сесия №8 на 31.05.2024 г.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН                                                                                                           …