ОБЩИНА ИХТИМАН – ОФИЦИАЛЕН САЙТ
DSC_0023
DSC_0009
DSC_0007
DSC_0015
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0018
DSC_0013
DSC_0021
DSC_0001
previous arrow
next arrow

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

| Обяви | Заповеди | Съобщения | Друга административна информация | Виж всички |

Заповед №1754/23.11.2023г. за изменение на кадастрален план,кв.10, с.Веринско

Обявление до всички заинтересовани за издадена Заповед за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ XIV-2782, кв. 107 по плана на гр. Ихтиман

Заповед №1789 / 30.11.2023г. за одобрение на проект за ПУП- ИПРЗ в обхвата на УПИ ХIV „За общежитие “ в кв.107 по плана на гр. Ихтиман

Заповед №1754 / 23.11.2023г. за одобрение на кадастрален план – промяна на имотни граници за с. Веринско, общ. Ихтиман

НОВИНИ ОТ ОБЩИНАТА

Покана за концерт посветен на Въведение Богородично

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО на ХРАМ…

Първо заседание на новоизбрания Общински съвет – Ихтиман

Със Заповед №ОА-288/06.11.2023 г. на основание…