ОБЩИНА ИХТИМАН – ОФИЦИАЛЕН САЙТ
DSC_0023
DSC_0009
DSC_0007
DSC_0015
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0018
DSC_0013
DSC_0021
DSC_0001

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

| Обяви | Заповеди | Съобщения | Друга административна информация | Виж всички |

Заповед № 601/17.05.2024 г. за одобряване на изменения на кадастрален план по плана на с. Вакарел, общ. Ихтиман

Обява за конкурс за длъжността „Директор“ на Исторически музей – Ихтиман

Заповед № 582/17.05.2024г. за одобрен Проект ПУП-ИПР в обхвата на кв. 13 по плана на с. Яздирастовци, общ. Ихтиман

Обявление до всички заинтересовани лица за издадена Заповед № 602/17.05.2024г. на Кмета на общ. Ихтиман за одобрен Проект за изменение на кадастрален план по отношение на ПИ 54 в обхвата на кв. 12 по плана на с. Яздирастовци, общ. Ихтиман

Обявление относно издадена заповед за одобрение на проект на ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на имот за „Гробищен парк“

Обявление относно издадена заповед за одобрение на проект за ПУП-ИПРЗ за промяна на отреждането на 12 урегулирани поземлени имота по плана на с. Верниско, общ. Ихтиман

НОВИНИ ОТ ОБЩИНАТА