ОБЩИНА ИХТИМАН – ОФИЦИАЛЕН САЙТ
DSC_0023
DSC_0009
DSC_0007
DSC_0015
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0018
DSC_0013
DSC_0021
DSC_0001

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

| Обяви | Заповеди | Съобщения | Друга административна информация | Виж всички |

Заповед №912/10.07.2024г. на кмета на община Ихтиман за одобрение изменение на кадастрален план – разделяне на ПИ пл. №131 по плана на с. Вакарел, общ. Ихтиман

Заповед №929/15.07.2024г. на кмета на община Ихтиман за допускане изработване на ПУП-ИПР на с.Стамболово,кв.22 между УПИ ХV-230 и УПИ ХII-231 по имотната граница на ПИ230

Заповед №784/19.06.2024г. на Кмета на община Ихтиман, за допускане изготвяне на проект за ПУП-ИПУР и ПУП-ПЗ за УПИ VIII-254,кв.22, с.Веринско

Съобщение изх.№Гр-1670/16.07.2024г. до всички заинтересувани с ограничени вещни права ,като съседи на УПИ II-205 и УПИ ХVI-205,кв.21,с.Черньово

Заповед № 911/10.07.2024г. на Кмета на Община Ихтиман за одобрен Проект за изменение на кадастрален план в обхвата на кв. 10 по плана на с. Семковци, общ. Ихтиман

Заповед №898/08.07.24г. на Кмета на община за допускане изготвяне на ПУП-ИПР за с.Любница,кв.1 за качване на страницата на общината

НОВИНИ ОТ ОБЩИНАТА

Покана за сесия на Общински съвет – сесия №8 на 31.05.2024 г.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН                                                                                                           …