На територията на град Ихтиман има три обединени детски заведения , които са посещавани от около 360 деца на възраст от две до шест години. Целодневни детски градини има и в село Вакарел и една полудневна детска градина в село Живково, които са филиали на различни детски градини в град Ихтиман. Приемането на децата става със записване на място в съответното детско заведение, като се представят необходимите за това документи (медицински картон на детето със съответните изследвания, молба и такса).