Нотариус Десислава Караджова
(рег. № 456)
ул. ”Иван Вазов” 28
тел. 0724/9-20-77

Нотариус Соня Владимирова
(рег. № 13)
ул. “Иван Вазов” 22, вх. Б, ет. 1
тел. 0724/8-47-26

Районен съд – Ихтиман
ул ”Иван Вазов “ 1
тел./факс 0724/8-24-81, 8-24-72
e-mail irs@cabelnet.net

Служба съдебно изпълнение
тел. 0724/ 8-24-81

Районна прокуратура – Ихтиман
пл. “Съединение”, тел. 0724/ 8-22-83

Служба по вписванията
ул. ”Иван Вазов “ 1
тел. 0724/ 8-34-08

Териториална следствена служба
ул. “Иван Вазов” 6А
тел. 0724/ 8-21-62