Спорт и социални дейности
Предмет на дейност „Спорт, туризъм, социална политика, трудова заетост, вероизповедания, етнически и демографски въпроси“
 
Председател:
 

Веселин Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 29.06.1986

Образование: Средно

Месторабота:  „Думбара“ ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП „ПП-ДБ“

 
Членове:
 

Беатрис Любомирова Рудакова

Дата на раждане: 22.04.1995

Образование: Висше – магистър

Месторабота:  „Beauty Queen“ гр.Ихтиман

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Георги Стефчов Момчилов

Дата на раждане: 28.04.1970

Образование: Висше

Месторабота:  РС – Ихтиман

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

„АЛТЕРНАТИВА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“

 

Андрей Александров Тополов

Дата на раждане: 22.12.1985

Образование: средно-специално

Имейл: erdoan85.bg@abv.bg

МК „Евророма-ДПС“

 

Борис Николаев Аргиров

Дата на раждане: 15.03.1969 г.

Семейно положение: разведен

Телефон: 0886008672

Имейл: boni.69@abv.bg

МК „Евророма-ДПС“