Спорт и социални дейности
Предмет на дейност „Спорт, туризъм, социална политика, трудова заетост, вероизповедания, етнически и демографски въпроси“
 
Председател:
Борис Николаев Аргиров
Дата на раждане: 15.03.1969 г.
Семейно положение: Разведен
Телефон: 0886008672
МК „Евророма – ДПС“
 
Членове:
Иванко Петров Пандезов
Дата на раждане: 29.11.1950 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – Икономическа география
Телефон: 0888550230
Българска социалистическа партия
 
Светослав Христов Пашунов
Дата на раждане: 24.04.1982 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – „Икономика на отбраната и сигурността“
Месторабота: „Булмит България“ ООД
Телефон: 0885840435
ПП „ГЕРБ“
 
Виктор Георгиев Илиев
Дата на раждане: 13.02.1993 г.
Семейно положение: Неженен
Образование: Средно
Телефон: 0876406084
ПП „ГЕРБ“
 
Десислава Георгиева Христоскова – Николова
Дата на раждане: 23.02.1987 г.
Семейно положение: Омъжена
Образование: Висше 
Месторабота: „Сън Сървиз“ ЕООД
Телефон: 0886417328
ПП „ГЕРБ“