Общинска собственост
Предмет на дейност „Разпореждане с общинска собственост, земеделие, води, гори и екология“
 
Председател:
 

д-р Петър Христов Беков

Дата на раждане: 11.01.1965

Семейно положение: женен

Образование: висше-медицина

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 
Членове:
 

Иванка Георгиева Пелтекова

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше – магистър, българска  филология

Месторабота: СУ „Христо Ботев“

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Йорданка Владимирова Бичева

Дата на раждане: 22.04.1972

Образование: Висше

Месторабота: „Синмед България“ ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Иван Георгиев Янкулов

Дата на раждане: 13.09.1969

Образование: Висше

Месторабота: БЛРС

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Десислава Георгиева Христоскова-Николова

Дата на раждане: 23.02.1987

Семейно положение: омъжена

Образование: висше

Месторабота: „Сън Сървиз“ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Веселин Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 29.06.1986

Образование: Средно

Месторабота:  „Думбара“ ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП „ПП-ДБ“

 

Гергана Ангелова Канджичка

Дата на раждане: 05.05.1994

Образование: Средно-специално

Месторабота: „Експрес 79“ ЕООД

Имейл: ge94ry@abv.bg

ПП „МИР“