инж.Тони Петров Кацаров

(+359 724)82381/104
t.katzarov@abv.bg

Роден 1969 г. в град Ихтиман.
Образование: ТУ – София, специалност електронна техника и микроелектроника.

Даниела Митева

(+359 724)82381/105
miteva73@abv.bg

Образование: Великотърновски университет – магистър по стопанско управление (бизнес администрация).

 

Иван Янкулов

(+359 724)82381/103
yankulov1969@gmail.com

Образование: Полицейска академия – София, ЮЗУ – Благоевград – магистър по право.