Николай Лазаров Начев – председател

Дата на раждане: 29.08.1961 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше – магистър по икономика

Телефон: 0724/823-43, 0724/823-81 в.111

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Александър Росенов Асенов

Дата на раждане: 19.02.1985

Образование: основно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК „Евророма-ДПС“

 

Андрей Александров Тополов

Дата на раждане: 22.12.1985

Образование: средно-специално

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК „Евророма-ДПС“

 

Борис Николаев Аргиров

Дата на раждане: 15.03.1969 г.

Семейно положение: разведен

Телефон: 0886008672

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК „Евророма-ДПС“

 

Виктор Георгиев Илиев

Дата на раждане: 13.02.1993

Семейно положение: неженен

Образование: средно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Десислава Атанасова Василева

Семейно положение: неомъжена

Образование: бакалавър – инж.технолог ароматно-вкусови продукти; магистър -управление на човешки ресурси

Месторабота: „Алмагест“АД гара Веринско

Телефон: 0898759085

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Десислава Георгиева Христоскова-Николова

Дата на раждане: 23.02.1987

Семейно положение: омъжена

Образование: висше

Месторабота: „Сън Сървиз“ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Иван Бориславов Вуков

Семейно положение: женен

Образование: Висше -учител по физика и математика

Месторабота: Частно СОУ по изкуства и чужди езици „Артис“ – София

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

 

Иван Христов Милчев

Дата на раждане: 06.12.1966 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше

Месторабота: „Еледжик 99“ ЕАД – Ихтиман

Телефон: 0888373627

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман

 

Иванка Георгиева Пелтекова

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше – магистър, българска  филология

Месторабота: СУ „Христо Ботев“

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Иванко Петров Пандезов

Дата на раждане: 29.11.1950

Семейно положение: женен

Образование: висше-икономическа география

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

 

Йордан Малинов Шатъров

Дата на раждане: 23.07.1975

Семейно положение: женен

Образование: основно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК „Евророма-ДПС“

 

д-р Петър Христов Беков

Дата на раждане: 11.01.1965

Семейно положение: женен

Образование: висше-медицина

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Радослав Петков Иванов

Дата на раждане: 17.02.1986

Семейно положение: женен

Образование: средно-специално

Месторабота: „Гардън сървиз“-ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Светлана Йорданова Колева

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше – магистър „Публични финанси“

Месторабота: Д“БТ“ – Ихтиман, директор

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Светослав Христов Пашунов

Дата на раждане: 24.04.1982

Семейно положение: женен

Образование: Висше – Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: „Булмит България“ ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП „ГЕРБ“

 

Тодор Благовестов Андреев

Дата на раждане: 22.01.1960 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше-икономическо „Икономика и организация на труда“

Месторабота: ЕТ „Надежда-91“

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман