Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман

„МБАЛ – Ихтиман” ЕООД е заведение за болнична помощ на територията на община Ихтиман. Наличната леглова база, апаратура и специалисти осигуряват високо качествена медицинска помощ.

Болницата осъществява следните лечебни дейности: диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности: вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, анестезиология и интензивно лечение, лаборатория и рентгенова диагностика, родилна помощ, диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения. Работи по договор с НЗОК и доброволни здравно осигурителни фондове. Осъществява и платени медициннски услуги по желание на пациентите по утвърден ценоразпис.

 

 

 

 

 

Структура на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД

Консултативно-диагностичен блок

 • приемни кабинети
 • рентгенов кабинет
 • клинична лаборатория
 • регистратура

Стационарен блок

 • Хирургично отделение
 • Вътрешно отделение
 • Неврологично отделение
 • Детско отделение
 • Акушеро-гинекологично отделение

Блок болнична аптека

Административно-стопански блок

 • Ръководни кадри
 • Счетоводство
 • Администрация
 • Кухня
 • Стерилизационна
 • Перална
 • Работници

Управление

 • Управител – д-р Петьо Герганов – специалист по вътрешни болести и кардиология, магистратура по здравен мениджмънт
 • Главна медицинска сестра – Екатерина Кехайова – Иванова
 • Главен счетоводител – Анна Иванова

Специалисти

 • Д-р Станю Янков – хирургия
 • Д-р Мария Новакова – вътрешни болести и кардиология
 • Д-р Десислава Неделчева – нервни болести
 • Д-р Красимир Тютюнджиев – акушерство и гинекология
 • Д-р Алекси Шенков – детски болести.

За контакти:

„МБАЛ – Ихтиман” ЕООД
2050 Ихтиман
ул. „Шипка” 30

Управител
тел./факс 0724/82451

Деловодство
тел. 0724/82164

Счетоводтво
тел. 0724/82160

Хирургично отделение
тел. 0724/82136

Вътрешно отделение
тел. 0724/82138

Акушеро-гинекологично отделение
тел. 0724/82137

Детско отделение
тел. 0724/82184