Петър Бориславов Янински

p_ianinski@mail.bg
0724/823-81, в. 103

Роден е през 1968 г. в град Ихтиман.

Образование: магистър инженер – микроелектроника и информационни технологии – СУ “Св. Климент Охридски” в София.