Обявление

Издадена заповед 776/08.06.2022г.за одобряване…

Заповед № 750/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен…

Заповед №749/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен…

Обява

до заинтересованите лица и общественост На…

Покана за публично обсъждане на бюджета

На основание чл.84, ал.2 от Закона за…

Съобщение

Община Ихтиман съобщава на заинтересованите…