Заповед №1035 / 21.07.2022 г. за за разрешаване на изработка на ПУП-ПЗ по 124а от ЗУТ в земл. с. Живково, община Ихтиман