Обявление във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение