Обявление на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61 от АПК