ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Анонс_0048-Костенец, Ихтиман и Долна Баня