Обявление относно изработен цифров модел на действащия кадастрален и регулационен план на с. Вакарел и мах. Турска ливада, общ. Ихтиман, област Софийска