Уведомление за инвестиционно предложение от „ТЕРРА ВИЖЪН“ ООД

Инвестиционно предложение за добив и първична преработка на строителни материали в находище „Али-2“ в землището на село Веринско.

Заинтересованите лица могат до получат повече информация в община Ихтиман.