Обявление за обнародване в Държавен вестник от 19.01.2024г. на решение №25/21.12.2023г. на ОбС Ихтиман

Обявление