Доклад от извършена оценка на въздействието/ефекта по отношение на механизъм за участие на гражданите и бизнеса в мониторинга и контрола по прилагане на инструментите на общинската администрация за подобряване на бизнес средата в района

Доклад от извършена оценка на въздействието/ефекта по отношение на механизъм за участие на гражданите и бизнеса в мониторинга и контрола по прилагане на инструментите на общинската администрация за подобряване на бизнес средата в района – изтегли