Заповед №8/15.01.2024 г. за разрешение изработване на ПУП-ИПР за кв.36, с.Живково

Заповед