Обява за конкурс за длъжността „Директор“ на Исторически музей – Ихтиман