Заповед № 16/05.01.2023 г. за допълване на Заповед № 1745/23.11.2023г. на Кмета на Община Ихтиман за одобрение на ПУП-ИПР

Zapowed