SvetovedDenSpin

1-ви декември – Световен ден за борба срещу СПИН

SvetovedDenSpin

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН. Световната здравна организация /СЗО/ призовава световните лидери и гражданите да се обединят, за да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ. Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, ХИВ все още заплашва света. Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза.

Целта на кампанията е повишаване на информираността на младите хора и хората в риск относно начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално разпространявани инфекции.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНА АНТИРЕТРОВИРУСНА ТЕРАПИЯ НА ВСИЧКИ НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА, НЕЗАВИСИМО ОТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ ИМ СТАТУС

В България 99% от хората с ХИВ/СПИН са включени на терапия.

Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.

По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години: над 90% от новите случаи с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (45% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 48% са лица с хетеросексуални контакти); от всички новорегистрирани около 11% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. /37%/, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 25% и 40-49 г. – 19%. 58% от новите случаи са във възрастовата група 30-50 г.

През 2021 г. Министерският съвет приема Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН за периода 2021-2025 г., която продължава дейностите по превенция, диагностика и лечение на ХИВ и сексуално предавани инфекции, чрез които ще се осигури устойчивост в борбата с ХИВ и сексуално предавани инфекции в страната.

0700 130 40

Тествай се за ХИВ/СПИН!

Безплатно и анонимно!