Обявяване на проект ПУП-ПЗ за ПИ04892.43.23, м.“Кайоте“, с.Боерица, общ Ихтиман – Промяна на предназначението от земеделска земя за “ ФЕЦ и трафопост“ до всички заинтересувани съседи

Обявление