Заповед №1215 / 17.08.2023г. за одобряване изменение на кадастрален план на гр. Ихтиман

Zapowed