Заповед №760/05.06.2023 г. за допускане изработването на ПУП-ПЗ за с. Стамболово, общ. Ихтиман

Заповед