Обявление до всички заинтересовани относно изработен проект за ПУП-ИПР по плана на с. Вакарел, община Ихтиман

Обявление