Заповед №2032 / 29.12.2022 г. за одобряване Проект за изменение на кадастрален план на с. Нейкьовец, община Ихтиман

заповед 2032