График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Декември 2022 г.

На 15.12.2022 г. /Четвъртък/ от 16:00 ч. – Заседание на ПК „Юридическа“, ПК „Образование и здравеопазване“, ПК „Спорт и социални дейности“, ПК „Икономическа“, ПК „Общинска собственост“ и ПК „Контрол по строителството“.

На 22.12.2022 г. /Четвъртък/ от 14:00 ч. – Сесия в заседателната зала на Община Ихтиман.