Заповед №1788 / 18.11.2022 г. за одобрение за изменение в кадастър, с. Вакарел

Приложения