Заповед №1787 / 18.11.2022 г. за за разрешение за изработване на Проект ПУП-ИПР, с. Вакарел

Заповед ПУП-ИПР