Обществено обсъждане на проекта на План – сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Ихтиман за 2023 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци

На основание чл. 69, ал.1, т.4 от АПК се предоставя възможност на заинтересованите лица да участват в обществено обсъждане на проекта на План – сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Ихтиман за 2023 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци, което ще се проведе на 23.11.2022 г. / сряда / от 10:30 ч. в Заседателната зала на IV -ти етаж в сградата на Община Ихтиман. 

Приложения

  • pdf Предложение
    Дата на качване: октомври 28, 2022 11:30 am Размер на файла: 474 KB
  • pdf План-сметка
    Дата на качване: октомври 28, 2022 11:30 am Размер на файла: 294 KB