Заповед №1735 / 10.11.2022 г. за одобряване на Проект за подробен устройствен план – ПП за с. Вакарел, общ. Ихтиман