Заповед №1067 / 27.07.2022 г. за разрешаване на ПУП – План за регулация