Покана за публично обсъждане на бюджета

На основание чл.84, ал.2 от Закона за…