Покана за публично обсъждане на Бюджета за 2024 г.

Във връзка с приемането на Бюджета…